Nes­ten 70 drept

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nes­ten 70 per­soner er drept i et al-sha­ba­ab-an­grep mot en mi­li­tær­base i Punt­land i So­ma­lia, iføl­ge tje­neste­menn.

An­gre­pet var ret­tet mot en mi­li­tær­base i Af Urur i den halv­auto­no­me sta­ten nord i So­ma­lia. Iføl­ge tje­neste­menn var an­gre­pet uven­tet og det ver­ste i om­rå­det på fle­re år. Fle­re si­vi­le skal også ha blitt drept. De nøy­ak­ti­ge døds­tal­let var tors­dag fort­satt uklart. Øyen­vit­ner for­tel­ler at de yt­ter­lig­gå­en­de isla­mis­te­ne hals­hog­de fle­re til­fel­di­ge si­vi­le, blant an­net fle­re kvin­ner, idet de gikk inn i byen. Iføl­ge al-sha­ba­ab, som har til­knyt­ning til al-qa­i­da, har grup­pa tatt kon­troll over sto­re meng­der vå­pen og am­mu­ni­sjon, samt fle­re mi­li­tæ­re kjøre­tøy. Punt­land lig­ger helt nord i So­ma­lia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.