Nord­menn hand­let mer på dags­tu­rer

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

I lø­pet av ett år hand­let nord­menn for 14,5 mil­li­ar­der kro­ner på dags­tu­rer til ut­lan­det, en klar opp­gang fra ett år til­ba­ke.

I pe­rio­den april 2016 til mars 2017 grense­hand­let nord­menn for 799 mil­lio­ner kro­ner mer enn året før, en opp­gang på 6 pro­sent, vi­ser tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB). Sam­ti­dig dro nord­menn på til sam­men 7,8 mil­lio­ner dags­tu­rer, opp med 5 pro­sent.

Ikke uven­tet gikk de al­ler fles­te tu­re­ne til Sve­ri­ge. Ssb-tal­le­ne vi­ser at nord­menn la igjen 7,3 mil­li­ar­der kro­ner på dags­tu­re­ne i bu­tik­ker i Ström­stad. Vi bruk­te 2 mil­li­ar­der kro­ner i Char­lot­ten­berg og drøye 700 mil­lio­ner kro­ner i Töck­s­fors.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.