Fakta

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Nicholai Jør­gen­sen

● Al­der: 38

● Si­vil sta­tus: Gift, to barn

● Job­ber som: Øko­nomi­sjef i Grønn kon­takt

● Ak­tu­ell: Styr­mann på Red­nings­sel­ska­pets skøy­te Bendt R. Ras­mus­sen, som har base i Mar­vi­ga i Kris­tian­sand. Er en av 48 fri­vil­li­ge i sjø­red­nings­korp­set, som har full døgn­be­man­ning, og ryk­ker ut ved be­hov for as­si­stan­se på sjø­en. I alt er 60 fri­vil­li­ge til­knyt­tet Red­nings­sel­ska­pet i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.