Fakta

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Sør-su­dan

● Sør-su­dan er ver­dens yngs­te land.

● To år etter selv­sten­dig­he­ten fra Su­dan i 2011 brøt det ut bor­ger­krig mel­lom pre­si­dent Sal­va Kiir og vise­pre­si­dent Riek Machar.

● Det lut­fat­ti­ge og et­nisk del­te lan­det har i prak­sis brutt sam­men, og FNS freds­styr­ke er hand­lings­lam­met og har in­gen til­lit blant be­folk­nin­gen.

● Over halv­par­ten av de ti mil­lio­ner inn­byg­ger­ne er ram­met av sult el­ler hun­gers­nød på grunn av krig og svik­ten­de av­lin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.