Fyll opp sen­ge­ne

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jeg ser for­bau­set at det blir lagt ned asyl­mot­tak i det­te lan­det, mens meng­der av men­nes­ker øns­ker et sted som er trygt etter fer­den på van­net.

●● Nå stues de sam­men i leir på en strand. Ær­lig talt, Nor­ge – det må da gå an at vi i vårt rike, rett­fer­di­ge land åp­ner opp mot­tak og fyl­ler opp sen­ge­ne. For vil vi det vir­ke­lig, har vi de pen­ge­ne.

UNNI DAM­MAN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.