Lyk­ke gjør lyk­ke i Po­len og Tysk­land

Faedrelandsvennen - - KULTUR - NTB

Et polsk for­lag har sik­ret seg ret­tig­he­te­ne til Ni­na Lyk­kes «Nei og at­ter nei»-ro­man – som slår an bå­de hos le­se­re og kri­ti­ke­re.

Den nors­ke for­fat­te­ren opp­le­ver et stort gjen­nom­brudd med sitt dyp­dykk ned i norsk mid­del­klasse­liv. Ro­ma­nen ut­kom i fjor – til mangt et god­ord fra kri­ti­ker­hold – og nå er også ut­lan­det med på ju­be­len. Det pols­ke for­la­get Muza har sik­ret seg ret­tig­he­te­ne.

Sam­let opp­lag for «Nei og at­ter nei» er så langt på hele 29.000 ek­semp­la­rer. Pock­et­ut­ga­ven gikk rett inn på Bok­hand­ler­for­enin­gens lis­te over mest­sel­gen­de bil­lig­bø­ker, og lig­ger iføl­ge For­la­get Ok­to­ber på en svært så pen andre­plass.

Tid­li­ge­re i år fikk for­fat­te­ren Ung­dom­mens kri­ti­ker­pris, og ro- ma­nen ble også kort­lis­tet til P2lyt­ter­nes ro­man­pris 2016.

Etter en bu­drun­de ble ret­tig­he­te­ne solgt til Tysk­land, hvor bo­ken skal ut­kom­me på for­la­get Na­gel & Kim­che.

FOTO: NTB SCANPIX

Ja og ja: Det går vei­en – og så ut av lan­det – for «Nei og at­ter nei»-ro­ma­nen til Ni­na Lyk­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.