10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

9. JUNI 2007

●● Evan­ge­list Ove Jan Lud­vig­sen me­ner ho­mo­fi­le og men­nes­ker som har sex med sam­me kjønn er be­satt av de­mo­ner og hav­ner i hel­ve­te. – De har brutt med den na­tu­ren Gud har skapt, og homo­syn­den vil inne­hen­te dem. De må stå til ret­te for det ved li­vets slutt, sier Ove Jan Lud­vig­sen, mange­årig evan­ge­list fra Bor­haug på Lis­ta. – Det er uhyg­ge­li­ge kref­ter bak det­te svi­ne­ri­et, som til og med de som kal­ler seg krist­ne lef­ler med, sier Lud­vig­sen. Han ut­tryk­ker be­kym­ring for alle krist­ne le­de­re og pres­ter som for­sva­rer ho­mo­fi­li og fron­ter de ho­mo­fi­les kamp for like­stil­ling. – De må pas­se seg. det er uhyg­ge­lig med krist­ne le­de­re som for­sva­rer det­te svi­ne­ri­et, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.