25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

9. JUNI 1992

●● Han kal­les «Ben­tos». Han he­ter Bent Tryg­ve Han­sen. I går de­bu­ter­te han i elite­se­ri­en for Start. Han kom inn etter 74 mi­nut­ter i kam­pen mot Mol­de. Han ventet til sta­dion­uret pek­te mot byen. Da er kam­pen slutt. I det 90. mi­nutt, alt­så. Da mot­tok «Ben­tos» en head­ing fra Erik Myk­land, over­leg­get kom fra Frank Strand­li som like før send­te Mol­des span­jol «Fla­co» ut i re­klame­skil­te­ne. Ben­tos for­ser­te litt mot høy­re. Så knal­let han til. Fra 18 me­ter smøg bal­len seg inn ved Mol­de-keepers høy­re stol­pe. 2-1 til Start og sei­er i sis­te øyeblikk. 19. mai 1986 var sist gang Start var på ta­bell­topp, og la­get har ennå ikke tapt i årets elite­se­rie. (Svein Mat­hi­sen kom­men­te­rer)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.