QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva er sashi­mi?

2. Hvor lig­ger Kong Haa­kon VII hav?

3. Hvil­ket norsk pro­dukt har Ivar Frid­tjof And­re­sen gitt sitt navn til?

4. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 9 og for­kor­tes F?

5. Hvil­ket vel­dig van­lig ugress he­ter Taráxa­cum vulgá­re på la­tin?

6. Hva be­tyr or­det tri­vi­ell?

7. Hvil­ken 160 mål sto­re for­nøy­el­ses­park åp­net ca. 45 km sør­øst for sen­trum av Los An­ge­les i 1955?

8. Hva he­ter jor­das nær­mes­te stjer­ne?

9. Hva he­ter Russ­lands høy­es­te fjell, som er 5642 m.o.h?

10. Hvil­ket stort kos­me­tikk­for­ma kjøp­te The Body Shop for 652 mil­lio­ner en­gels­ke pund i 2006?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.