FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Vin­ne­re på elite­stev­net i Kris­tian­sand ons­dag:

● Leng­de kvin­ner: Ida Mar­cus­sen (IK Våg) 5,62

● Leng­de menn: Rein Ås­mund Tor­svik (Sand­nes IL)

6,39

● 100 me­ter hekk kvin­ner: Agathe Wath­ne (Sand­nes

IL) 13,17

● 100 me­ter kvin­ner: Ing­vild Mein­seth (Sø­rild) 11,94

● Tre­steg menn: Je­sper Vest­bø (Tjal­ve) 15.00

● Ti­ne­sta­fet­ten: 6. klas­se: Strøm­me sko­le, 7. klas­se:

Furulun­den sko­le

● Spyd kvin­ner: Sigrid Bor­ge (Os­ter­øy) 61,72 me­ter – ny bane­re­kord

● Spyd menn: Myron Wein­berg (KIF) 64,00 me­ter

● 400 me­ter hekk kvin­ner: Emi­ly Ro­se No­rum (Stein

kjer) 1,00,04

● 400 me­ter kvin­ner: Jose­fi­ne To­mine Erik­sen (Lar­vik

Turn) 55,56

● 400 me­ter menn: Per Andreas Roth (Ul­lens­aker/

Ki­sa) 48,36

● Høy­de menn: Hen­rik Jo­han Fjæ­re­stad Holm­berg

(Vik IL) 1,92

● Høy­de kvin­ner: Made­len Svein­ung­sen (Sø­rild) 1,58

● 800 me­ter kvin­ner: Ama­lie Le­kva (SK Vi­dar) 2,19,53

● 800 me­ter menn: Sond­re Dings­ør (IL Gu­lar) 1,53,40

● Ku­le: Tom Ar­ne Hel­ge­sen (Gra­ne Arendal) 9,93

● 200 me­ter menn: Joa­chim Sand­berg (Sand­nes)

21,34

● 5000 me­ter menn: Ze­rei Mezn­gi (Skjalg IL) 14,26,04

● 5000 me­ter kvin­ner: Chris­ti­ne Næss (As­ker Ski

klubb) 17,40,83

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.