Så fine, tyk­ke blod­årer du har, sier hun.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - ANETTE OS

Og det svim­ler for meg. Uff, sier jeg. Jo, jeg me­ner det, de er utro­lig fine til å stik­ke i, ut­bry­ter hun. Hun suk­ker og for­tel­ler om ar­mer hvor hun må lete og lete etter årer, og stik­ke og stik­ke helt til hun fin­ner åre og blod. Hysj, nå be­svi­mer jeg, ten­ker jeg. Hun stram­mer sta­se­slan­gen, leg­ger klar ka­nyle­hol­der, nål og plas­ter, og sier at det­te går nok vel­dig, vel­dig bra. Jeg lig­ger rett ut på en seng, selv­føl­ge­lig, å for­sø­ke å få det til i en stol er ri­si­ka­belt. Hen­de­ne er klam­me. Små prik­ker duk­ker opp foran øyne­ne. Hun stik­ker. Og det er over på to smerte­frie se­kun­der. Og selv­føl­ge­lig går det bra. Det gjør jo all­tid det. Helt til nes­te gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.