Me­die­bran­sjen dri­ver nå en in­tens lobby­virk­som­het mot po­li­ti­ker­ne for å styr­ke fi­nan­sie­rin­gen av medie­ne. Er det bare sut­ring, el­ler hand­ler det om noe stør­re?

Faedrelandsvennen - - FOR­SI­DE -

Ei­vind Ljø­stad,

sjef­re­dak­tør

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.