Det­te skjer på fvn.no i hel­ga

Faedrelandsvennen - - LØR­DAG -

På kon­sert i Rav­ne­da­len

● Det er kon­ser­ter i fleng i Rav­ne­da­len i dag. Få med deg stem­nings­rap­port og an­mel­del­se av kon­ser­ter på fvn.no.

Går Strøm­men mot Start?

● Vi føl­ger opp­kjø­rin­gen og kam­pen på Sør Are­na klok­ka 15.30 lør­dag. Få kom­men­ta­rer og re­ak­sjo­ner etter kam­pen på fvn.no.

Dropp lit­te­ra­turto­get!

Kul­tur­re­dak­tør Ka­ren Kris­ti­ne Blåge­stad me­ner for­fat­te­re ikke bør stil­le på lit­te­ra­turto­get til kron­prin­ses­sen. Hør ukas podcast.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.