Hun­der an­grep saue­flokk

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - ER­LEND OLS­BU

Fem lam ble drept da to hun­der sprang ut på et jor­de i Hæ­ge­bo­stad tors­dag.

– Fem lam er drept, og fle­re and­re er ska­det. En sau og et lam løp av går­de og er ikke gjort rede for, sier ope­ra­sjons­le­der Sver­re Birke­land i Ag­der po­liti­dis­trikt til Fædre­lands­ven­nen.

En av saue­ei­er­ne skal ha sett de to hun­de­ne løpe rundt på jor­det da hun kom hjem til går­den ved 15-ti­den. Eier­ne skal ha fått kon­troll på den ene hun­den gans­ke raskt, men måt­te jak­te på den and­re hun­den en god stund.

– Po­li­ti­et har nå kon­troll på hun­de­ne. Det blir opp­ret­tet en sak, og så får vi se hva det blir til, sier Birke­land.

Po­li­ti­et har vært i kon­takt med hunde­ei­e­ren, som bor i nær­om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.