Ny­na­zis­ter til­talt

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - NTB

Tre menn med bånd til en ny­na­zis­tisk grup­pe er til­talt i for­bin­del­se med fle­re bombe­an­grep i Göte­borg.

De ble tid­li­ge­re i år på­gre­pet i for­bin­del­se med fle­re bombe­an­grep i den svens­ke vest­kyst­byen, blant an­net ved asyl­mot­tak. Sik­ker­hets­po­li­ti­et tror alle tre er el­ler tid­li­ge­re har vært med­lem­mer av Nor­dis­ka mot­stånds­rörel­sen. To av de tre, en mann i 50-års­al­de­ren og en mann i 20-års­al­de­ren, er til­talt for draps­for­søk. Det­te til­tale­punk­tet hen­ger sam­men med at en an­satt ble al­vor­lig så­ret da en bom­be 5. ja­nu­ar eks­plo­der­te uten­for et asyl­mot­tak i Göte­borg. To av de tre til­tal­te fikk iføl­ge på­tale­an­svar­lig Mats Ljungqvist like før an­gre­pet mi­li­tær­tre­ning i Russ­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.