Chris­top­her (7) fikk møte kron­prin­ses­sen

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR - KRIS­TI­AN HOLE

Kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit ble møtt av barne­ju­bel og korps­mu­sikk da hun an­kom Ven­ne­sla sta­sjon fre­dag for­mid­dag.

– Bra­vo! rop­te kron­prin­ses­se Met­te Ma­rit til Ve­te­ran­korp­set på Ven­ne­sla sta­sjon som spil­te «When The Saints Go Mar­ching In» for an­led­nin­gen.

Ons­dag kveld sat­te Kron­prin­ses­sen seg på Lit­te­ra­turto­get for fjer­de året på rad, en rute som i år går fra As­ker til Kris­tian­sand. Rundt 13-ti­den fre­dag for­mid­dag var hun på plass på Ven­ne­sla sta­sjon, hvor hun alt­så ble møtt til full barne­ju­bel.

30 BLOMS­TER­BARN

Og den førs­te hun fikk møte var Chris­top­her Trel­dal-moy (7), som var et av de 30 bloms­ter­bar­na fra SFO på Huns­foss sko- le som møt­te opp.

– Det er førs­te gan­gen at jeg mø­ter noen kon­ge­li­ge! Det er skik­ke­lig kult at jeg ble pluk­ket ut til å gi hen­ne bloms­te­ne, sier Trel­dal-moy en­tu­si­as­tisk til Fædre­lands­ven­nen

– Var du spent i dag?

– Ja, jeg må inn­røm­me at jeg var det, sier han og ler.

– VEL­DIG STAS

Ord­fø­rer i Ven­ne­sla, Tor­hild Brans­dal og fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter Mag­nus An­dre­as­sen møt­te også opp for å øns­ke Met­te-ma­rit vel­kom­men.

– Det er all­tid tri­ve­lig med kon­ge­lig be­søk, og det er vel­dig stas at hun tar seg tid til å be­sø­ke Ven­ne­sla. Hun er jo vel­dig lit­te­ra­tur­in­ter­es­sert, så vi gle­der oss til for­fat­ter­sam­ta­le­ne etter­på, sa Brans­dal til Fædre­lands­ven­nen rett før hun møt­te kron­prin­ses­sen.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Chris­top­her Trel­dal-moy var pluk­ket ut fra SFO på Huns­foss sko­le for å over­rek­ke kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit bloms­ter.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Det var full barne­ju­bel da Met­te-ma­rit an­kom Ven­ne­sla sta­sjon fre­dag for­mid­dag. På bil­det ser vi også Tor­hild Brans­dal, ord­fø­rer i Ven­ne­sla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.