10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. JUNI 2007

●● Sist Thor Hus­hovd syk­let først i mål var 31. au­gust i fjor, for 183 da­ger si­den. Da vant Grim­stad­gut­ten sjet­te etap­pe i Spa­nia Rundt. I mel­lom­ti­den har Hus­hovds har­des­te kon­kur­ren­ter jub­let for sei­er en rek­ke gan­ger. – Thor har ikke vært i form i år. Han har syk­let med von­de bein, og har en stor jobb å gjø­re foran Tour de Fran­ce, sier NRKS syk­kel­eks­pert Dag Erik Pe­der­sen til Fædre­landsv ven­nen. – Hva be­står job­ben i, men ner du? – Han må kjø­re løp og kom­me ned i match­vekt, og så hå­per jeg at han er or­dent­lig sul­ten på å lyk­kes igjen, sier P Pe­der­sen. En gjen­nom­gang av Hus­hovds se­son­ger vi­ser at det­te året har vært det sva sva­kes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.