50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. JUNI 1967

●● Epi­de­mi un­der opp­sei­ling på Sør­lan­det: «Ba­ro­nen-fe­be­ren». 40.000 klin­gen­de kro­ner har Ska­ger­aks­mes­sens arrangører lagt på bor­det for å sik­re seg den helt sto­re ro­si­nen i en el­lers me­get vel­spek­ket un­der­hold­nings­pøl­se. Slik kan man nem­lig ta seg be­talt når man he­ter Ste­ve For­rest og gp spil­ler ho­ved­rol­len i tv-se­ri­en «Ba­ro­nen». n». Det er fjor­årets Tim Fra­zer-suk­sess som har fått messe­kon­su­lent Harry Kal­le­vig og ar­tist­kon­su­lent Gunnar Ei­de til å kas­te alle hem­nin­ger. Den hardt­slå­en­de an­tik­vi­tets­handle­er­en blir hen­tet til Kris­tian­sand di­rek­te kte fra Hol­ly­wood via At­hen og re­tur­ne­rer erer etter endt dyst sam­me vei. Og i hans kjøl­vann føl­ger fjern­syn, ra­dio og avi­ser. .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.