25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. JUNI 1992

●● Da brann­alar­men gikk noen mi­nut­ter etter klok­ken 19 i går kveld, ryk­ket brann­ve­se­net i Ven­ne­sla ut med tog. Det gam­le lo­ko­mo­ti­vet på Se­tes­dals­ba­nen brak­te brann­bil, pum­per, slan­ger og brann­menn ut til Vren­gen, en milm nord for Ven­ne­sla. Folk som så røyk in­ne på heia vars­let brann­ve­se­net. Brann­ve­se­net i Ven­ne­sla og Ive­land slo da full alarm. Tog­fø­rer Rolf Lar­sen i Se­tes­dals­ba­nen fikk te­le­fon fra vakt­sen­tra­len mens brann­si­re­nen ulte. – Etter ti mi­nut­ter var «brann­to­get» klar til av­gang.vi las­tet om­bord brann­bi­len og alt ut­sty­ret og kop­let på brann­vog­na vår med 6000 li­ter vann, s sier Lar­sen til Fædre­lands­ven­nen. Bare k kort ti se­ne­re var brann­fol­ke­ne på spo­ret a av flam­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.