To Start-spis­ser til­ba­ke etter ska­der

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOL­LE­BÆK JØR­GEN­SEN

Bå­de Las­se Si­gurdsen og Da­ny N’gues­san er i kamp­trop­pen til lør­da­gens kamp mot Strøm­men.

– Det er utro­lig dei­lig å være til­ba­ke. Jeg had­de ikke trodd det i be­gyn­nel­sen av uka, men det har gått bed­re og bed­re dag for dag. Jeg er klar, sier Las­se Si­gurdsen til Fædre­lands­ven­nen.

– En­de­lig. Dei­lig å være til­ba­ke igjen, sier Da­ny N’gues­san.

Da­gen før mø­tet med Strøm­men på Spare­ban­ken Sør Are­na kom­mer det gode ny­he­ter for klub­bens­sup­por­ter­ne. Den­nis An­twi har vært Starts enes­te rei­ne spiss­al­ter­na­tiv de sis­te uke­ne. Lør­dag har han to kon­kur­ren­ter på ben­ken.

Las­se Si­gurdsen brakk fo­ten i se­rie­åp­nin­gen mot Fred­rik­stad. Ba­re da­ger sei­ne­re for­svant også Lars-jør­gen Salve­sen ut med en kors­bånd­ska­de.

ikke 90 mi­nut­ter

Det gjor­de spis­s­kri­sen i Start kom­plett. Klub­ben gikk på spis­sjakt og end­te opp med å hen­te Da­ny N’gues­san, som har spilt på Cham­pion­ship-nivå i Eng­land tid­li­ge­re – blant an­net for Leices­ter.

Fransk­man­nen fikk en god de­but med sco­ring i borte­kam­pen mot Bodø/glimt, men også han ble ska­det – en strekk­ska­de i lå­ret – ba­re noen da­ger etter de­bu­ten.

– Beg­ge er kamp­kla­re, men ikke for 90 mi­nut­ter, sier Stei­nar Pe­der­sen, og leg­ger til.

– Det er utro­lig gle­de­lig å ha dem til­ba­ke. Det gir oss fle­re al­ter­na­ti­ver, sier han.

an­twi Og Chris­ten­sen

Mot Strøm­men star­ter tro­lig Den­nis An­twi og ung­gut­ten To­bias Chris­ten­sen på de to frems­te plas­se­ne på la­get.

Las­se Si­gurdsen er klar for å bi­dra gjen­nom et inn­hopp.

– Jeg hå­per på spille­tid. Jeg har lyst til å kom­me inn og set­te fart på det, sier Flek­ker­øy-gut­ten, som ba­re da­ger før han for­svant ut med ska­de slo samt­li­ge Start-spil­le­re i en sprint­test med foto­celle­må­ling.

FOTO: HÅ­VARD KARL­SEN

Las­se Si­gurdsen er i kamp­trop­pen mot Strøm­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.