FØD­SELS­DAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Ma­rit Espe­rås Møkle­bust, Kris­tian­sand. Min kjæ­re kone, vår gode mam­ma, mor­mor og svi­ger­mor fyl­ler 70 år i mor­gen 11. juni. Du er et fan­tas­tisk for­bil­de for oss og vi er alle vel­dig glad i deg. Klem­mer fra Stein og res­ten av gjen­gen din.

6 år

Kris­tin Aur­dal Da­le, Kris­tian­sand. Kjæ­re Kris­tin! Gra­tu­le­rer med med da­gen! En­de­lig er du seks år - en­de­lig mis­ta du den førs­te tan­na og snart be­gyn­ner sko­len. Vi gle­der oss til å fei­re deg! Hil­sen fra Er­lend, Sig­ne, mam­ma og pap­pa.

2 år

Leah Si­kora Thor­bjørn­sen, Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra for vår kjæ­re sol­strå­le, Leah

Si­kora Thor­bjørn­sen, som fyl­ler 2 år,

10. juni. Du gir oss så mye lat­ter og gle­de! Vi gle­der oss til å fei­re sam­men med deg! Mas­se klem­mer fra fa­mi­li­en.

70 år

Sig­ne Paul­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen mam­ma, svi­ger­mor, beste­mor, ol­de­mor og ver­dens bes­te kone. Vi gle­der oss til å fei­re deg oppe på Frøys­nes. Stor burs­dags­klem fra oss alle!

5 år

Al­bert Roalds­tveit, Man­dal. Gra­tu­le­rer med da­gen Al­fred! Man­ge klem­mer fra Adri­an, Al­bert, mam­ma og pap­pa!

60 år

Ka­ren Vig­dis Knoph Aamodt, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med den sto­re da­gen til vår bes­te mam­ma! Vi gle­der oss til å fei­re deg sam­men med pap­pa! Du er spor­ty og reise­glad, og det dig­ger vi! Vi er så vel­dig glad i deg! Klem fra un­ga dine :)

5 år

Tor­je Kje­vik Bjer­ke, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Tor­je som fyl­ler 5 år! Du er ver­dens bes­te store­bror og snil­les­te gutt! Vi er så glad i deg! Hele fa­mi­li­en og ven­ner i barne­ha­gen gle­der seg til burs­dags­fest! Klem fra hele fa­mi­li­en!

1 år

Vic­to­ria Berg­støl, Kris­tian­sand. Den­ne flot­te og bli­de jen­ta blir ett år den 10. juni! Store­bror Wil­liam og hele res­ten av fa­mi­li­en gra­tu­le­rer så mye med da­gen.

50 år

Jens Are Bas­ti­an­sen, Kris­tian­sand. Det er helt utro­lig!!! Ver­dens bes­te Jens Are blir 50 år! Vi hå­per at du får en for­tref­fe­lig burs­dag, og at du ikke fei­rer med måte! Mas­se hil­se­ner fra Ada, Mads og kone­mor.

5 år

The­odor Sandå­ker, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for god­gut­ten vår The­odor som fyl­ler fem år i dag! Burs­dags­klem­mer fra Mat­hil­da og Constan­ze, mam­ma og pap­pa.

46 år

Jo­han Si­mon­sen, Kris­tian­sand. Vår al­ler bes­te Jo­han, gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Ge­burs­dags­hil­sen fra Ja­cob, Nora, Chris­tof­fer, He­ge og Lucky :-)

5 år

Han­ne Hol­men, Søg­ne. Hipp, hipp hur­ra for Han­ne Hol­men som fyl­ler 5 år i mor­gen 11. juni. Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

1 år

Sind­re Sun­ner

Lohne, Søg­ne. Hipp hur­ra for Sind­re som fyl­ler 1 år 10. juni! Vi gle­der oss mas­se til en flott burs­dags­fei­ring med hele fa­mi­li­en på lør­dag. Man­ge klem­mer fra mam­ma, far og store­søs­ter Si­ri.

18 år

An­ne-mathil­de Mos­vold Chris­top­her­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer til ver­dens tvers igjen­nom ny­de­ligs­te og bes­te 18-åring, med de bes­te klem­mer fra Jen­nie Eline, Jo­han­n­es, mam­ma og pap­pa (og så den and­re Jens da :-))

4 år

Ve­ra Vel­le Hel­lang, Kris­tian­sand. Ver­dens fi­nes­te Ve­ra fyl­ler 4 år søn­dag 11.6! Vi er vel­dig glad i deg, og øns­ker deg alt godt. Klem fra mam­ma, pap­pa og store­brød­re­ne dine Vidar og Ve­mund.

9 år

Da­vid Le­an­der Nord­vik, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer til vår kjæ­re fot­ball­gutt! Du er en fan­tas­tisk god gutt som vi er uen­de­lig glad i og stolt av! Gle­der oss til en su­per burs­dags­fei­ring! Burs­dags­klem­mer fra Ru­ben Mat­hias, mam­ma og pap­pa!

4 år

Ari­an Jo­han Gun­der­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår fan­tas­tis­ke gode sønn som fyl­ler 4 år i dag. Du sprer gle­de og om­tan­ke for alle rundt deg og er full av liv! Vi els­ker deg! Klem fra mam­ma, pap­pa, Ana Se­lina, Hed­da og Elias.

1 år

Noah Emil Kross­nes, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Noah, som blir 1 år søn­dag 11.06. Du er vår lil­le sol­strå­le og fa­mi­li­ens gle­des­spre­der. Vi er uen­de­lig glad i og stolt av deg. Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Elias.

9 år

Ta­ra Michel­le Tør­vik, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til Ta­ra Michel­le Tør­vik fra Søm. Hele 9 år! Vi er utro­lig glad i og stolt av minste­jen­ta vår. Vi sy­nes du er fan­tas­tisk! Mas­se klem­mer fra mam­ma og pap­pa, Ti­na og Tim.

4 år

Gab­ri­el MoseidVik­se, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår al­ler bes­te Gab­ri­el. Du er en her­lig gutt og en stor sjar­mør. Gle­der oss til burs­dag på bryg­ga. Man­ge klem­mer fra Aman­dus, mam­ma, pap­pa, far­far, mor­mor og beste­far.

7 år

Le­on Vier­vang Ljos­land, Song­da­len. Gra­tu­le­rer så mas­se til gut­ten vår Le­on som fyl­ler 7 år i dag. Den­ne da­gen har du ven­tet på. Du er en fan­tas­tisk gutt på alle må­ter, og vi er uen­de­lig glad i deg! Klem fra Mat­heo, mam­ma og pap­pa.

2 år

Pat­rick Wal­le­vik Hax­haj, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år søn­dag den 11. juni. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

1 år 6 år

Til­da Aa­sen , Ev­je og Horn­nes. 10. juni fyl­ler Til­da Aa­sen fra Ev­je 6 år. Du er ei sprud­len­de, ak­tiv og snill jen­te. Tenk at du al­le­re­de er skole­jen­te. Vi er kjempe­gla­de i deg. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Sunni­va.

2 år

Niclas An­der­sen Hau­ge­dal, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re Niclas! Gra­tu­le­rer med 2-års­da­gen din 11. juni. Du er full av godt hu­mør og tull og tøys og vi er så glad i deg. Mas­se burs­dags­klem­mer fra Mar­cus, mam­ma og pap­pa.

Ma­ri­us Te­gels

rud, Kris­tian­sand. Lør­dag 10. juni fyl­ler Ma­ri­us 1 år! Du er en her­lig gutt som fin­ner på mye tøys. Vi er vel­dig glad i deg! Klem fra mam­ma, pap­pa og store­bror Sind­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.