Kjør­te feil vei på E 18

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE OG ERLEND OLSBU

En bi­list ble stop­pet av po­li­ti­et etter å ha kjørt i feil ret­ning på E 18.

– Bi­len kom rett mot oss, da vi kom kjø­ren­de over bak­ken ved Bjørn­dals­s­let­ta på vei mot byen, for­tel­ler Tor Kris­ti­an Lud­vig­sen.

Po­li­ti­et ble vars­let om hen­del­sen klok­ka 22.35 lør­dag kveld. Den kvin­ne­li­ge bi­lis­ten be­fant seg da ved Nar­vi­ga og kjør­te øst­over i vest­gå­en­de løp. Kort tid se­ne­re stop­pet bi­len på Varodd­brua.

– Hun har kjørt i feil kjøre­ret­ning fra Lund, og det har opp­stått tra­fikk­far­li­ge si­tua­sjo­ner, opp­ly­ser po­li­ti­et. Kvin­nen har mest sann­syn­lig kjørt ut på E 18 fra Bjørn­dals­s­let­ta. Bi­len ble es­kor­tert av to po­liti­bi­ler fra Varodd­brua til Shell- sta­sjo­nen på Vi­ge.

Tor Kris­ti­an Lud­vig­sen og kona så plut­se­lig ly­se­ne til den mø­ten­de bi­len kom­me mot seg. Det var kona som kjør­te, mens Tor Kris­ti­an Lud­vig­sen sør­get for å tute på bi­len da den pas­ser­te.

– Hvor høy var far­ten til bi­len?

– Vi lå vel i 50–60 kilo­me­ter i ti­men. Jeg tror den and­re bi­len had­de om­trent sam­me fart.

– Hvor­dan opp­lev­de dere det som skjed­de?

– Man blir jo over­ras­ket. Det er ikke hver dag noe slikt skjer, be­mer­ker Lud­vig­sen.

Etter en sam­ta­le med kvin­nen be­slut­tet po­li­ti­et å be­slag­leg­ge fø­rer­kor­tet hen­nes. Po­li­ti­et opp­ly­ser at hun frem­sto som edru.

FOTO: ERLEND OLSBU

Sjå­fø­ren av den grå Hyun­dai­en ble fra­tatt fø­rer­kor­tet etter å ha kjørt i feil ret­ning på E 18. Her er bi­len stop­pet av po­li­ti­et, som es­kor­ter­te bi­lis­ten til­ba­ke og inn på Shell-sta­sjo­nen på Vi­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.