Her blir fot­gjen­ge­ren på­kjørt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

En 30 år gam­mel mann kom uska­det fra det da han ble på­kjørt i et gang­felt lør­dag.

Fædre­lands­ven­nens tra­fikkam­ra på Gart­ner­løk­ka fan­get opp hen­del­sen,.

Man­nen had­de bare noen få me­ter igjen før han had­de krys­set vei­en i gang­fel­tet, da kvin­nen (22) traff ham med si­den av bi- len. Han ble slyn­get til si­den og ble lig­gen­de i vei­kan­ten. Sjå­fø­ren stop­pet etter gang­fel­tet og løp bort mot man­nen som rei­ser seg igjen. Når sjå­fø­ren strek­ker ut en hånd mot man­nen, fal­ler han sam­men igjen, og blir bå­ret ut av vei­ba­nen. På­kjør­se­len skjed­de litt over klok­ka 15 lør­dag. .

Kvin­nen kjør­te på Ves­ter­vei­en fra Sam­sen mot sen­trum. 30 ble ikke ska­det og ble kla­rert av lege på ste­det.

Po­li­ti­ets ju­rist har vur­dert sjå­fø­rens kjø­ring som uakt­som, etter­som på­kjør­se­len har skjedd i et gang­felt, og der­for be­slut­tet fø­rer­kort­be­slag. Det er av­hørt vit­ner på ste­det. De sier til po­li­ti­et at bi­len har blitt opp­fat­tet slik at den ikke rakk å brem­se opp.

Fædre­lands­ven­nens tra­fikka­me­ra fan­get opp hen­del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.