Fra plask­regn til sol og 20 gra­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Fra i etter­mid­dag kan du leg­ge bort pa­ra­ply­en.

– Fra man­dag blir det vind fra en nord­vest­lig ret­ning. Det er en guns­tig vind­ret­ning, som gjør at Sørlandet lig­ger i le for det usta­bi- le væ­ret. Både tirs­dag og ons­dag ser vel­dig bra ut, sier stats­me­teoro­log Ra­fael Esco­bar Løv­dahl ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

I lø­pet av den sis­te uka har det reg­net kraf­tig på Sørlandet. Ned­børs­må­lin­ge­ne på yr.no vis­te at det kom 30 milli­me­ter lør­dag.

– De nes­te da­ge­ne får Sør­lan- det mye sol, men tem­pe­ra­tu­re­ne blir ikke de helt sto­re. Om man fin­ner seg en plass i le, kan det bli opp mot 20 gra­der, sier Løv­dahl.

Iføl­ge me­teoro­lo­gen vil det blå­se mye ut­over uka, og det er det­te som gjør at luf­ta vil fø­les kjø­lig.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Sør­len­din­ge­ne får en sol­rik start på uka. Men det er ven­tet mye vind, spe­si­elt langs kys­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.