Labour er størs­te par­ti

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Labour får fem pro­sent­po­eng høy­ere opp­slut­ning enn De kon­ser­va­ti­ve på en ny me­nings­må­ling tatt etter tors­da­gens valg.

På må­lin­gen får Labour 45 pro­sents opp­slut­ning, mens De kon­ser­va­ti­ve får 39 pro­sent, skri­ver The Te­le­graph. I val­get tre da­ger tid­li­ge­re ble De kon­ser­va­ti­ve lan- dets størs­te par­ti, men si­den har kri­tik­ken hag­let mot stats­mi­nis­ter There­sa May for­di hun ikke grei­de å sik­re rent fler­tall i Un­der­hu­set

Labour-leder Jere­my Cor­byn har ennå ikke gitt opp å bli stats­mi­nis­ter. Han sier han vil stem­me nei til en ny May-re­gje­ring, og at han vil at det skal hol­des et nytt valg se­ne­re i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.