Mann døde etter syk­kel­ritt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En 52 år gam­mel mann er død etter at han fikk hjerte­stans un­der Nord­sjø­rit­tet i Sandnes lør­dag.

En 60 år gam­mel mann fikk også hjerte­stans un­der syk­kel­rit­tet, og er inn­lagt på syke­hus. Til­stan­den hans er kri­tisk, sier syke­hu­set til Stav­an­ger Af­ten­blad. De to men­ne­ne be­fant seg på for­skjel- lige ste­der i løy­pa da de måt­te få be­hand­ling med hjerte­star­ter lør­dag etter­mid­dag.

– Vi har vel­dig rask re­ak­sjons­tid på sli­ke ting, og i det­te til­fel­let fun­ger­te opp­leg­get, sier styre­le­der i Nord­sjø­rit­tet, Odd Skjær­seth, til NRK.

De to syk­lis­te­ne ble fløy­et med he­li­kop­ter til Stav­an­ger uni­ver­si­tets­sjuke­hus. Iføl­ge Skjær­seth var de to men­ne­ne hobby­syk­lis­ter og del­tok i en van­lig klas­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.