Har tatt by­del i Raqqa

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Usa-støt­te­de styr­ker sier at de for førs­te gang har tatt kontroll over en by­del vest i Is-bas­tio­nen Raqqa i Sy­ria.

I en ut­ta­lel­se fra opp­rør­s­al­li­an­sen Sy­ris­ke de­mo­kra­tis­ke styr­ker (SDF) søn­dag he­ter det at styr­ke­ne har be­fridd by­de­len Al-ro­ma­ni­ya etter to da­ger med kam­per. Tolv Is-kri­ge­re skal ha blitt drept, men SDF har ingen opp­lys­nin­ger om even­tu­el­le egne tap. Al­li­an­sen har fra før av tatt kontroll over et nabo­lag øst i byen, Al-me­shleb. Raqqa har vært kon­trol­lert av IS si­den 2014, og reg­nes som et svært vik­tig sen­ter for jiha­dis­ter både i Sy­ria og Irak. SDF, som be­står både av kur­dis­ke og ara­bis­ke styr­ker, har brukt sju må­ne­der på å ryk­ke fram n før den sist tirs­dag vars­let at grup­pa had­de krys­set by­gren­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.