Har løs­latt 34 et­ter ter­ro­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

34 av de 41 som er på­gre­pet et­ter ter­ror­ak­sjo­ne­ne i London og Man­ches­ter, er løs­latt. In­gen av de øv­ri­ge sju er fore­lø­pig sik­tet for med­virk­ning.

Søn­dag kveld meld­te Me­tro­po­li­tan Po­lice i London at en 19-åring var på­gre­pet i Bar­king i Øst-london, mis­tenkt for med­virk­ning til ter­ror­an­gre­pet på London Brid­ge og Borough Mar­ket tid­li­ge­re i må­ne­den.

Åtte men­nes­ker ble drept i an­gre­pet og 48 ble skadd. De tre gjer­nings­men­ne­ne ble skutt av po­li­ti­et.

18 per­soner ble på­gre­pet i da­ge­ne et­ter an­gre­pet, mis­tenkt for med­virk­ning, men tolv av dem er alt løs­latt. Seks and­re sit­ter fort­satt i va­re­tekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.