25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

13. JUNI 1992

●● Hy­len­de snø­stor­mer og net­ter med 40 kulde­gra­der. Det er noen av opp­le­vel­se­ne de tre kris­tian­san­der­ne Jan Ar­ve Ol­sen, Per Ove Tøn­nes­sen og Jan Erik Grind­heim had­de i pe­rio­den 7. til 28. mai i år da de krys­set Grøn­lands inn inn­lands­is på ski. Den tøf­fe tu­ren gikk fra Am­massa­lik i øst til Sønd­re Strøm­fjord i vest. – Jo­visst had­de vi storm og uvær. Fire gan­ger måt­te vi gra­ve ned tel­tet og lig­ge og ven­te på at vin­den skul­le stil­ne så­pass at vi kun­ne kom­me vi­de­re. En gang tok vin­den tak i telt­du­ken så den rev­net. Da måt­te vi ut og sy den sam­men igjen. Det var kaldt i mi­nus 20, for­tel­ler de tre. En an­nen gang b brakk vin­den telt­stan­gen, og da ter­mo­met te­ret krøp ned mot mi­nus 40 gra­der lå de i s sove­po­se­ne og hak­ket ten­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.