Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Hvor­dan går det, Steinar Pe­der­sen?

● Etter en god se­song­start, er Start in­ne i en svak pe­rio­de med fire tap på de sis­te fem kam­pe­ne. Start-tre­ner Steinar Pe­der­sen eva­lu­erer job­ben sin i sjefs­sto­len.

Hvil­ken film får høy­est ter­ning­kast?

● Nors­ke Li­sa Lo­ven Kongs­li (37) er ama­zon­kri­ger i den nye fil­men Won­der Wo­man. Hvil­ket ter­ning­kast får den­ne fil­men av vår an­mel­der? Se på fvn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.