FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Stor­kom­mu­nen K3

● 8. juni be­slut­tet Stor­tin­get å slå sam­men kom­mu­ne­ne Søg­ne, Song­da­len og Kris­tian­sand, fra 1. ja­nu­ar 2020.

● Tirs­dag møt­tes for­hand­lings­ut­val­ge­ne fra de tre kom­mu­ne­ne for å for­be­re­de det førs­te fel­les kom­mune­styre­mø­tet den 20. juni.

● Fra Song­da­len mø­ter ord­fø­rer John­ny Grei­bes­land (Sp), vara­ord­fø­rer Jan Erik Tøn­nesland (Ap) og Ida Grødum (H), fra Kris­tian­sand ord­fø­rer Ha­rald Fur­re, vara­ord­fø­rer Jørgen Kris­ti­an­sen (KRF) og Met­te Gun­der­sen (Ap), og fra Søg­ne ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap), vara­ord­fø­rer Egel Ter­kel­sen (Frp) og Tom Løchen (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.