IS opp­ford­rer til fle­re an­grep

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Den islams­ke stat (IS) opp­ford­rer sine til­hen­ge­re til å an­gri­pe USA, Euro­pa, Russ­land, Asia og Aust­ra­lia, sier en tals­mann i opp­rørs­grup­pa.

Iføl­ge ny­hets­by­rå­et Reu­ters kom­mer tals­man­nen med gra­tu­la­sjo­ner til til­hen­ge­re etter et an­grep i Iran. Han opp­ford­rer til an­grep i Irak og Sy­ria un­der rama­dan.

Lyd­klip­pet ble lagt ut på IS’ ka­nal på den kryp­ter­te ap­pen Te­le­gram. Per­sonen skal være Is-tals­mann Abi al-has­san al-mu­ha­jer.

– Til tro­ens brød­re i Euro­pa, Russ­land, Aust­ra­lia og and­re. De­res brød­re i de­res land har gjort det bra. Ha dem som for­bil­der og gjør det de har gjort, he­ter det vi­de­re. Det ble hen­vist til an­gre­pe­ne i Man­ches­ter og Lon­don den sis­te må­ne­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.