Ban­ke­ne be­hol­der rente­ge­vins­ten

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Da penge­mar­keds­ren­ta Ni­bor økte i fjor, ble det brukt som ar­gu­ment for å heve bo­lig­låns­ren­ta. Nå har Ni­bor falt tre gan­ger så mye, uten at ren­ta jus­te­res ned.

Nor­we­gi­an In­ter­bank Of­fe­red Ra­te (Ni­bor) har falt 30 ba­sis­punk­ter si­den nytt­år, iføl­ge Finansavisen, og gjort det mye mind­re kost­bart for ban­ke­ne å låne pen­ger som de kan låne ut vi­de­re. Bo­lig­låns­ren­ta blir li­ke­vel ikke stt ned. Ni­bor be­reg­nes fort­lø­pen­de som et gjen­nom­snitt av hva seks sto­re nors­ke ban­ker kre­ver i ren­ter på usik­re­de ut­lån til and­re ban­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.