Fakta

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Det­te er jury­en

Ter­je Dam­man

Ha­rald Fur­re,

● (jury­le­der), fyl­kes­ord­fø­rer i Vest-ag­der

● ord­fø­rer i Kris­tian­sand

Ag­der-mu­se­et

● di­rek­tør, Vest-ag­der­mu­se­et

● an­sat­tes repr., Vest-ag­der-mu­se­et

● tør, Kris­tian­sand

● si­vil­ar­ki­tekt MNAL

● si­vil­ar­ki­tekt MNAL styre­le­der, Vest-

To­ril Run­den,

tek­nisk direk-

John Ol­sen,

Per Grims­gaard,

Rag­nar Even­sen,

Lars Lant­to, Jan Stø­r­ing,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.