50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

14. JUNI 1967

●● Flekke­fjords­gut­ten, to­po­graf Si­gurd Svind­land var å se på strø­ket i føde­byen i går, brun og sol­brent etter 4 år i Fn-opp­drag i Af­gha­ni­stan som kon­su­lent for den af­ghans­ke re­gje­rin­gen i kar­to­gra­fi. Han har ikke lig­get hen­slengt på en bade­strand, men kop­let av en ti­mes tid på det var­mes­te av da­gen i et swim­ming­ng­pool. Han har hatt sitt ho­ved­kvar­ter i ho­ved­sta­den Ka­bul, og er bare hjem­me på en lyn­vi­sitt. – Hvor­dan er Af­gha­ni­stan å ar­bei­de i? – Jeg har hatt det t bra på alle må­ter, sam­ar­bei­det med af­f­gha­ner­ne har vært det bes­te. – Mer­ket du noe til brå­ket i Midt­østen? – Nei, Af­gha­ni­sa­nistan er et ro­lig hjør­ne. Et land som i åre­vis­re­vis har le­vet i ro med sine na­bo­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.