QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Jack­son Michael Hertz Kø­ben­havn Quant Ma­ry Sa­turn Steiro Ise­lin Ba­bar tre­slekt) en( tre Et Konge­vann

1. Hva kal­les blan­din­gen av én del sal­pe­ter­syre og tre de­ler salt­syre som lø­ser me­tal­ler, bl.a. gull?

2. Hva er en pla­tan?

3. Hvor man­ge hals­virv­ler har men­nes­ket?

4. Hva het baby­ele­fan­ten som mis­tet mo­ren sin i barne­bø­ke­ne, men møt­te en eld­re dame i men­neske­ver­de­nen?

5. Hva he­ter mo­del­len som i 2008 gif­tet seg med lege, skue­spil­ler og mu­si­ker An­ders Da­ni­el­sen Lie?

6. Hvil­ken pla­net er den enes­te i vårt sol­sys­tem som er let­te­re enn vann?

7. Hvem skap­te og solg­te klær, til­be­hør og smin­ke for det vi­ta­le ung­doms­mil­jø­et i 1960-åre­nes ”Swin­ging Lon­don” fra sin bu­tikk Bazaar?

8. I hvil­ken by kom­mer avi­sa Po­li­ti­ken ut?

9. Hva er måle­en­he­ten for fre­kvens?

10. Hvem gif­tet Li­sa Marie Pres­ley seg med i 1994?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.