Sve­le har tro på Lun­de-bor­ger­sen

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅ­VARD KARLSEN

Kris­ti­ne Lun­de-bor­ger­sen er hen­tet inn som er­stat­te­ren til Mar­ta To­mac.

37-årin­gen ble pre­sen­tert som ny Vi­pers-spil­ler på en presse­kon­fe­ran­se tirs­dag. Lun­de-bor­ger­sen, som har vært as­sis­tent­tre­ner for klub­ben de to sis­te se­son­ge­ne, skal være spil­len­de as­sis­tent i 2017/2018.

– Det er vel i ut­gangs­punk­tet et na­tur­lig valg. Ska­den til To­mac kom så pass seint med tan­ke på and­re til­gjen­ge­li­ge spil­le­re, og det har ikke vært noe su­per­mar­ked å hand­le i, sier TV 2s hånd­ball­eks­pert Bent Sve­le.

Det har også Vi­pers vært kla­re på. De har brukt mye tid på å kart­leg­ge spil­le­re etter at To­mac røk kors­bån­det i mai.

– At Lun­de-bor­ger­sen gjør come­back, lå vel litt i kor­te­ne. Jeg tror ikke at hun had­de sagt ja uten å ten­ke seg godt om, og to­talt sett er det en god sig­ne­ring, sier Sve­le.

Men det er to år si­den Lun­deBor­ger­sen an­non­ser­te at hun la opp. Si­den har hun blitt mam­ma for tred­je gang.

– Hun har vært ute en stund, og må gjø­re en jobb fy­sisk, noe hun sik­kert er vil­lig til. Hun har mas­se ru­ti­ne, og vil ha gode spil­le­re rundt seg, sier Sve­le.

– Hvor­dan hus­ker du Lun­de Bor­ger­sen som ak­tiv?

– Hun var en ver­dens­klasse­spil­ler, sier Sve­le, som be­skri­ver bak­spil­le­ren som va­ria­bel i åre­ne etter re­tu­ren til Vi­pers 2010.

– Men på sitt bes­te da, var hun også vel­dig god. Jeg er sik­ker på at hun vil bi­dra for am­bi­siø­se sør­len­din­ger, sier Sve­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.