Lek­ker Thy­ge­sen-de­bu­tant

Faedrelandsvennen - - SPORT - RICHARD EKHAUGEN, for Sør­lan­dets Trav­park

Jen­ny Thy­ge­sen had­de satt fire år gam­le S.K.’S Buke­falos i strå­len­de skikk til de­bu­ten på Jarls­berg Trav­bane fre­dag.

Buke­falos er his­to­risk sett kjent som Alek­san­der den sto­res hest. I mot­set­ning til den fire­bein­te ma­ke­do­ne­ren, som in­gen bort­sett fra den sto­re kri­ge­ren kun­ne tøy­le, opp­før­te navne­bror S.K.’S Buke­falos seg ek­semp­la­risk i sitt de­but­løp på Jarls­berg Trav­bane fre­dag. Sam­men med tre­ner Jen­ny Thy­ge­sens fas­te kusk Lars An­var Kol­le var fire­årin­gen util­nær­me­lig på fine 1.32,2/2100 me­ter.

– Jeg var litt spent på for­hånd i dag for han har vært his­sig. Nå opp­før­te han seg imid­ler­tid kjempe­bra, smil­te en let­tet Jen­ny Thy­ge­sen etter at de­bu­ten var unna­gjort.

Sør­lands­sei­er ble det også sam­me kveld til Nata­lie Ise­lin Rep­stad fra Øvre­bø. 28-årin­gen har leid fem år gam­le Sal­te Fak­sa for se­son­gen, og vis­te at job­ben hun har lagt ned i den kom­pli­ser­te kald­blods­hop­pa har vært god. Sal­te Fak­sa kom til start med 26 star­ter i kar­rie­ren uten sei­er i ba­ga­sjen, men frem­stod for­bed­ret og re­kord­sen­ket seg til 1.29,5/2120 me­ter da hun tok sitt livs førs­te sei­er.

– Hun (Rep­stad, red.anm) kan tre­ne hest, det er ikke tvil om det. Hes­ten kjen­tes bra ut hele vei­en, ros­te lands­champion Ei­rik Høitomt etter at sei­e­ren var sik­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.