Tu­sen takk.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Til skip­per Øystein Ska­re Torp og team­et på red­nings­skøy­ta Bendt R. Ras­mus­sen. Vi var fire om­bord på da van­net fos­set inn og red­ning måt­te skaf­fes fort. Ti mi­nut­ter se­ne­re had­de vi fått hjelp og var på vei til Mar­vi­ka. Det var en spe­si­ell fø­lel­se å se red­nings­køy­ta i 40 knop på vei for å red­de ak­ku­rat oss. Alle på red­nings­køy­ta i Kris­tian­sand job­ber fri­vil­lig, det er ved ba­se­ne i Aren­dal og Far­sund det er fast, løn­net per­so­nell. Hver 12. dag har de døgn­vakt. Over 50 fri­vil­li­ge er med for at tur­nu­sen skal gå opp. Hils til brem­men nes­te gang du pas­se­rer red­nings­skøy­ta. Og til alle båt­ei­ere; husk for all del med­lems­kon­tin­gen­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.