FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Gate­bruks­plan

● Formannskapet har ved­tatt en gate­bruks­plan som be­skri­ver hvil­ke par­ke­rings­plas­ser som skal bort sen­tralt i Kvad­ra­tu­ren og hva som skjer med ga­te­ne etter­på.

● Par­ke­rings­plas­se­ne ved Cale­do­ni­en, Pir 6 på hav­na og plas­se­ne ved Vest­re Kiosk skal alle fjer­nes.

● Også i fle­re ga­ter sen­tralt i Kvad­ra­tu­ren for­svin­ner par­ke­rings­plas­ser. Blant an­net i Skip­per­gata, Kirke­gata og Gyl­den­lø­ves gate (p-plas­se­ne langs Wer­ge­lands­par­ken).

● Også ne­derst i Mar­kens gate og i de­ler av Øst­re Strand­gate skal bi­le­ne bort.

● No­en få strek­nin­ger blir rene gå­ga­ter, mens and­re blir handle­ga­ter. Det be­tyr at bi­le­ne fort­satt kan kjø­re der, men det blir in­gen par­ke­rings­plas­ser der og for­tau­ene ut­vi­des.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.