Fikk lei­e­kon­trakt til 24 mil­lio­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULE­BERG

●● Hus­ei­er Finn Bjørn Rør­vik kan smi­le. Ven­ne­sla kom­mu­ne skal leie lo­ka­ler i Hel­se­sen­te­ret på Gras­lia i ti år til, og Rør­vik vil få om­kring 24 mil­lio­ner i lei­e­inn­tek­ter.

Po­li­ti­ker­ne i Ven­ne­sla sa tirs­dag en­stem­mig ja til å leie 1900 kvm i ti nye år. Pla­nen er å sam­le fle­re helse-en­he­ter i byg­get.

– Vi tren­ger dis­se lo­ka­le­ne. I dag er det man­ge kon­to­rer ut mot elva i Ven­ne­sla­hei­men. De lo­ka­le­ne ten­ker vi å bru­ke til et nytt dag­sen­ter for de­men­te, opp­lys­te råd­mann Svein Skis­land i formannskapet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.