FAK­TA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Mar­git Unan­der

● Gift, 42 år, har to barn og er bo­satt på Fe­vik uten­for Grim­stad.

● Kom­mer fra stil­lin­gen som le­der for pri­vat­mar­ked i Los.

● Har tid­li­ge­re er­fa­ring som an­svar­lig for for­ret­nings­ut­vik­ling i Apo­tek­kje­den Boots gjen­nom ti år, og var en av grunn­leg­ger­ne av Run & Re­lax.

● Har en mas­ter­grad i or­ga­ni­sa­sjon og le­del­se (ma­na­ge­ment) fra Han­dels­høy­sko­len BI.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.