35 film­øye­blikk

El­ler: 35 grun­ner til at jeg ald­ri blir lei av film

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

top­her Wal­ken i «True Ro­mance»

For­tel­ler­stem­men og New York-mon­ta­sjen i be­gyn­nel­sen av «Man­hat­tan»

Det sis­te, lan­ge tag­nin­gen i «Den tred­je mann»

«Mein Füh­rer... Jeg kan gå!» i «Dr Stran­ge­lo­ve»

«Kjør­te du på den greia helt ut hit for å tref­fe meg?» i «The Straight Story»

Når In­dia­na Jo­nes sky­ter han fy­ren med sver­det i «Jak­ten på den for­svun­ne skat­ten»

Det sis­te, de­spe­ra­te øye­blik­ket i «Pus­her»

Alec Bald­wins mo­ti­va­sjons­tale i «Glen­gar­ry Glen Ross»

USS In­dia­na­po­lis-mono­lo­gen i «Hai­som­mer»

Åp­nings­se­kven­sen «The­re Will Be Blood»

Lou Re­eds «Perfect Day» i «Tra­inspot­ting»

«I scream, you scream, we all scream for ice cream» i «Down by Law»

Jo­ke­ren i av­hørs­rom­met i «The Dark Knight»

«All right, Mr. De­mil­le, I’m re­ady for my clo­se-up» i «Sun­set Bou­le­vard»

Når dø­ren be­gyn­ner å bule inn­over i «The Haun­ting»

Mar­lon Bran­do som tar i mot gjes­ter i be­gyn­nel­sen av «Gud­fa­ren»

John Cle­ese som nese­vis fransk­mann i «Mon­ty Pyt­hon og rid­der­ne av det run­de bord»

Åp­nings­mon­ta­sjen «Up»

«Star­gate»-se­kven­sen i «2001: En romo­dys­sé»

Pe­ter Sel­lers som går på van­net i «Vel­kom­men, Mr. Chan­ce»

Na­ken­par­ty­et i «Min pap­pa To­ni Erd­mann» i i

FOTO: KOMMUNENES FILMCENTRAL

Fra «Flå­kly­pa Grand Prix».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.