Vid­un­der­li­ge «Won­der Wo­man»

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

AC­TION/EVENTYR/ FANTASY Won­der Wo­man

USA 2017 Al­ders­gren­se 12 år

Re­gi: Pat­ty Jenkins

Ma­nus: Brent St­rick­land Matt­hew Jen­ni­son Michael Gol­den­berg Skue­spil­le­re: Gal Ga­dot, Chris Pi­ne, Ro­bin Wright, Li­sa Lo­ven Kongs­li, Danny Hus­ton.

Prod: Le­onard Gold­berg, Jo­el Sil­ver

Won­der Wo­man, ver­dens førs­te kvin­ne­li­ge su­per­helt, måt­te ven­te i over 70 år før hun fikk skin­ne i egen film på det sto­re ler­re­tet. Fil­men lik­ner hel­dig­vis lite på tv-se­ri­en med sam­me navn fra 70-tal­let med Lyn­da Car­ter.

Dia­na Pr­in­ce, Won­der Wo­man (Gal Ga­dot), har vokst opp på den hem­me­li­ge øya The­mys­ci­ra blant ama­so­ne­ne. No­en av de rå­es­te kvin­ne­ne be­skre­vet i gresk my­to­lo­gi, som Hippo­lyta (Ro­bin Wright). Dia­na har levd et be­skyt­tet liv, men helt fra hun var li­ten har hun følt at hun har en stør­re skjeb­ne. Da fly­et til Ste­ve Tre­vor (Chris Pi­ne) styr­ter inn i hen­nes skjer­me­de til­væ­rel­se fin­ner hun en­de­lig ut hva skjeb­nen hen­nes er, og hun drar med Ste­ve for å red­de ver­den fra den onde, tys­ke of­fi­se­ren Lu­dendorff (Danny Hus­ton).

Fil­mens ster­kes­te side er per­son­kje­mi­en mel­lom Ga­dot og Pi­ne, og alle de selv­sten­di­ge og frykt­løse kvin­ne­ne, og de mo­di­ge, mann­li­ge anti­hel­te­ne. Fil­men kun­ne med for­del ha kut­tet rundt 20 mi­nut­ter av de ver­ste kamp­sce­ne­ne, plot­tet er til ti­der for kom­pli­sert, og den mang­ler en skik­ke­lig su­per­skurk, men det be­tyr lite når vi får ser­vert en varm, vid­un­der­lig og en­ga­sje­ren­de Won­der Wo­man, som er yp­per­lig spilt av Ga­dot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.