Kvin­ner som opp­fø­rer seg som menn

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

DRA­MA/KOMEDIE Rough Night

USA 2016 Al­ders­gren­se 12 år

Re­gi: Lu­cia Ani­el­lo. Ma­nus: Lu­cia Ani­el­lo, Paul W. Downs. Skue­spil­le­re: Ka­te Mck­in­non, Zoë Kra­vitz, Scar­lett Jo­hans­son, De­mi Moore, Jil­li­an Bell, Ila­na Gla­zer

Fil­mer med ut­drik­nings­lag som går helt over styr har nå blitt la­get utal­li­ge gan­ger, og «Rough Night» brin­ger lite nytt til sjan­ge­ren. De fles­te sce­ne­ne gir en fø­lel- se av déjà vu, og samt­li­ge ka­rak­te­rer er ste­reo­ty­pis­ke, og ikke minst en­di­men­sjo­na­le.

Jess (Scar­lett Jo­hans­son) har alt på stell med kar­rie­re in­nen po­li­tik­ken og hun skal snart gif­te seg med sin els­ke­de. Men før bryl­lups­da­gen må hun selv­føl­ge­lig ha et skik­ke­lig ut­drik­nings­lag. Det sy­nes i alle fall venn­in­ne­ne hen­nes fra skole­ti­den Alice (Jil­li­an Bell), Blair (Zoë Kra­vitz) og Frankie (Ila­na Gla­zer). I til­legg kom­mer Jess’ au­st­rals­ke venn­in­ne Pip­pa (Ka­te Mck­in­non) som Jess ble kjent med da hun stu­der- te i ut­lan­det, noe Alice ikke er vi­de­re be­geist­ret for.

Hu­mo­ren går egent­lig ut på at kvin­ne­ne snak­ker og opp­fø­rer seg som menn, noe som bare blir kje­de­lig og fan­tasi­løst. Fil­men er på sitt bes­te når re­gis­sør og ma­nus­for­fat­ter, Lu­cia Ani­el­lo, tør å leke med litt svart hu­mor. Men hun hop­per dess­ver­re fort til­ba­ke til kli­sjé­enes land med rosa pe­nis­ef­fek­ter, gro­ve kom­men­ta­rer, nar­ko­tika­bruk og pin­li­ge sek­su­el­le si­tua­sjo­ner, og top­per det hele med en sen­ti­men­tal slutt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.