Sko­da med di­gi­tal Karoq­be­stil­ling

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Sko­da gjør som fle­re and­re bil­pro­du­sen­ter, nem­lig å lan­se­re re­ser­va­sjons­løs­ning for kun­der som øns­ker den nye suv-en Karoq. – I vår di­gi­ta­le re­ser­va­sjons­løs­ning kan våre kun­der sik­re seg en plass tid­lig i be­stil­lings­køen for kr 5000. Be­lø­pet trek­kes fra når bi­len be­stil­les og be­ta­les, og vil selv­føl­ge­lig bli re­fun­dert der­som kun­den av en el­ler an­nen grunn vel­ger å kan­sel­le­re sin re­ser­va­sjon, sier Tho­mas Mei­ner, di­rek­tør for Sko­da i Nor­ge. De førs­te bi­le­ne er ven­tet til Nor­ge like før jul.

FOTO: SKO­DA

Nye Sko­da Karoq blir en kom­pakt suv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.