Am­pe­ra-e al­le­re­de som «brukt­bil»

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

For få da­ger si­den ble de førs­te ek­semp­la­rer av nye Opel Am­pe­ra-e le­vert til for­vent­nings­ful­le kun­der. Bes­til­ler du bi­len i dag, må du reg­ne med at le­ve­ring først skjer i 2019. Men det går an å kom­me uten­om køen. For al­le­re­de nå lig­ger de førs­te «bruk­t­ek­semp­la­re­ne» av el­bi­len med opp­gitt rekke­vid­de på over 500 kilo­me­ter til salgs på finn.no. Men det kos­ter å «sni­ke» i køen. En av bi­le­ne som nå vur­de­res solgt har en pris på 420.000 kro­ner. Bes­til­ler du topp­mo­del­len av Opel Am­pe­rae i dag kos­ter den 350.000 kro­ner. Så her er det åpen­bart mu­lig­het for de som sik­ret seg et tid­lig ek­semp­lar til å tje­ne no­en ti­tu­se­ner av kro­ner. Det var nett­ste­det broom.no som førs­te skrev om det­te.

Den­ne bi­len lå tid­lig i uka ute på finn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.