Fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år

In­ger Hauge­vik, Lillesand. Gra­tu­le­rer til vår kjæ­re In­ger Hauge­vik som er 60 års ju­bi­lant. Du er skjønn! Klem fra stor­fa­mi­li­en!

7 år

Adri­an Rep­stad Nak­ken, Lillesand. Hipp hur­ra for den flot­te fot­ball­gut­ten vår som fyl­ler 7 år 15. juni! Du er snill og god og vi gle­der oss til å fei­re da­gen sam­men med deg! Man­ge klem­mer og kos fra mam­ma, pap­pa, Eli­da og Ei­vind.

6 år

Ama­deus Bro­vig, Lillesand. Hipp hipp hur­ra! Vår klo­ke, mor­som­me og her­li­ge Ama­deus Bro­vig blir 6 år den 15. juni. Vi els­ker deg! klem fra mam­ma, pap­pa, lille­søs­ter Emi­lia og alle dy­re­ne.

5 år

Sond­re Nor­mann Hom­me, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med den sto­re da­gen. En knuse­klem fra mam­ma, pap­pa, Mar­tin og Ti­ril. Trond, Ki­ne, Til­de og Abaz. Mor­mor og mor­far.

5 år

Kris­tof­fer Ravn­dal, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Kris­tof­fer, som fyl­ler 5 år, i dag tors­dag 15. juni. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage Bispe­gra.

4 år

Karo­li­ne Try­dal, Søg­ne. En­de­lig 4 år. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen snup­pa. Du er ei lat­ter­bom­be uten side­styk­ke og smit­ter alle med ditt gode hu­mør. Vi er vel­dig stol­te av deg og syn­tes du er ei god kjær­lig søs­ter.

3 år

Al­bert Jo­hann­es­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for prins Al­bert som fyl­ler 3 år, tors­dag 15. juni. Du er en her­lig gutt og stor sjar­mør. Det er full fart fra mor­gen til kveld. Su­per glad i deg! Klem fra søs­ter Per­nil­le, mam­ma og pap­pa.

3 år

Ju­lie Kirke­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Ju­lie Kirke­land som blir 3 år i dag, tors­dag 15. juni. Du er ver­dens bes­te lille­søs­ter! Du er mor­som og rar, og du er min bes­te venn. Man­ge burs­dags­klem­mer fra Oda.

1 år

Aur­ora Sko­me­dal, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Aur­ora, som fyl­ler 1 år i dag, tors­dag 15. juni. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage, Bispe­gra.

1 år

Aur­ora Sko­me­dal, Kris­tian­sand. Den­ne vid­un­der­li­ge jen­ta he­ter Aur­ora, og blir 1 år i dag. Hun er ei fan­tas­tisk jen­te som vi els­ker så in­der­lig. Gle­der oss mas­se til å fei­re deg! Man­ge klem­mer fra onk­ler, tan­ter og beste­for­eld­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.