50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

15. JUNI 1967

I lø­pet av no­en hek­tis­ke døgn har ar­ran­gø­rer og ut­stil­le­re fore­tatt det kunst­styk­ke å for­vand­le alle ti­ders kaos til et vel­re­gu­lert messe­om­rå­de på 70 mål - Nor­ges størs­te i are­al, sies det, og helt sik­kert det vak­res­te. I etter­mid­dag åp­nes por­te­ne på Gim­le­moen, og 150 ut­stil­le­re, res­tau­rant­av­de­ling og ti­vo­li­sek­sjon står kla­re til låå ta i mot de be­sø­ken­de. I fjor stop­pet pub­li­kums­tal­let på 75.000. I år hå­per man å nå enda høy­ere, ikke minst på grunn av det ster­ke ar­tist­pro­gram­met. Den of­fi­si­ell­le åp­nin­gen skjer kl. 20 ved pre­si­de­nen­ten i Nor­ges Røde Kors, ge­ne­ral­ma­jor ajor t. Da­le. Tveit Mu­sikkorps mar­sje­re­rer fra Tor­vet tre kvar­ter i for­vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.