Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem har skre­vet skue­spil­le­ne ”Eg er vin­den”, ”Jen­te i gul regn­jak­ke” og ”Ram­bu­ku”?

2. Hvil­ket in­stru­ment for­bin­der du med Ni­gel Ken­ne­dy?

3. Hva het Woody Har­rel­sons rolle­fi­gur i den gam­le Tv-se­ri­en Che­ers?

4. Hvor gam­mel ble Wolf­gang Ama­deus Mo­zart?

5. Hva er egent­lig en helle­bard?

6. Hvem har spilt Coco Cha­nel, fik­ti­ve Amé­lie Poulain og Sop­hie Neveu i «Da Vin­ci-ko­den», på film?

7. Hva he­ter den mins­te av alle re­ver, som ikke blir mer enn 40 cm lang?

8. Hva får du hvis du er i Spa­nia og ber om en bo­ca­dil­lo?

9. Hvem sin Toyo­ta syn­ger Kar­pe Diem om?

10. Hva he­ter den egyp­tis­ke av­bild­nin­gen av pille­tril­ler­bil­len som egyp­ter­ne dyr­ket som et frukt­bar­hets­sym­bol?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.